Riksdagens protokoll 2009/10:82 Torsdagen den 4 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:82

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2009/10:82
Torsdagen den 4 mars

Kl. 12:00 - 20:24

1 § Avsägelse
Tredje vice talmannen meddelade att
Karin Pilsäter
(fp) avsagt sig uppdraget som ledamot i riksbanksfullmäktige. 


Kammaren biföll denna avsägelse. 


2 § Anmälan om kompletteringsval till utbildningsutskottet och riksbanksfullmäktige
Tredje vice talmannen meddelade  

att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Mahmood Fahmi som suppleant i utbildningsutskottet samt  

att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp anmält Allan Widman som ledamot i riksbanksfullmäktige. 

Tredje vice talmannen förklarade valda till 

suppleant i utbildningsutskottet
Mahmood Fahmi (m) 
ledamot i riksbanksfullmäktige
Allan

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.