Riksdagens protokoll 2009/10:82 Torsdagen den 4 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:82

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:82

Torsdagen den 4 mars

Kl. 12:00 - 20:24

1 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Karin Pilsäter
(fp) avsagt sig uppdraget som ledamot i riksbanksfullmäktige. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till utbildningsutskottet och riksbanksfullmäktige

Tredje vice talmannen meddelade  

att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Mahmood Fahmi som suppleant i utbildningsutskottet samt  

att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp anmält Allan Widman som ledamot i riksbanksfullmäktige. 

Tredje vice talmannen förklarade valda till 

suppleant i utbildningsutskottet

Mahmood Fahmi (m) 

ledamot i riksbanksfullmäktige

Allan Widman (fp) 

3

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.