Riksdagens protokoll 2009/10:3 Onsdagen den 16 september

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:3

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2009/10:3
Onsdagen den 16 september

Kl. 09:00 - 14:06

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 10 september. 


2 § Meddelande om nytt system för delning av propositioner
Förste vice talmannen meddelade att information om ett nytt system för delning av propositioner delats ut till riksdagens ledamöter. 


3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen
Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2008/09:FPM156 Förhandlingsmandat Euratom-Ryssland, till utrikesutskottet 

4 § Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst
Föredrogs  

justitieutskottets utlåtande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.