Riksdagens protokoll 2009/10:17 Tisdagen den 20 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:17

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2009/10:17
Tisdagen den 20 oktober

Kl. 14:30 - 18:30

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 14 oktober. 


2 § Meddelande om val
Förste vice talmannen meddelade att val av ställföreträdande justitieombudsman skulle äga rum
onsdagen den 21 oktober3 § Svar på interpellation 2009/10:22 om Apoteket och ägardirektiv

Anf. 1 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd):
Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder för att den nya styrelsen för Apoteket AB inte ska tvingas bryta mot aktiebolagslagen. Hon har vidare frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att läkemedelsförsörjningen inte ska riskeras och på vilket sätt jag avser att agera för att Apoteket AB,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.