Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2009/10:145 Tisdagen den 29 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:145

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:145

Tisdagen den 29 juni

Kl. 09:00 - 20:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 22 juni. 

2 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2009/10:34 från onsdagen den 23 juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från utrikesutskottet. 

3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2009/10:FPM95 En digital agenda för Europa
KOM(2010)245
till trafikutskottet 
2009/10:FPM96 Förordning om europeisk statistik över frukt- och vinproduktion
KOM(2010)249

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.