Riksdagens protokoll 2009/10:138 Onsdagen den 16 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:138

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2009/10:138
Onsdagen den 16 juni

Kl. 09:00 - 21:26

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):
Herr talman! Ärade ledamöter! Svenska folket ska fatta ett viktigt beslut den 19 september. Det är ett viktigt beslut för alla svenskar och ett viktigt vägval för Sverige. Vilken väg in i framtiden ska vi välja för vårt fina land? Valet står mellan två tydliga regeringsalternativ, den allians som nu regerat Sverige i fyra och det rödgröna samarbetet som etablerats i riksdagen och samlar dem som ligger till vänster om Alliansen i svensk politik. 

Utgångspunkten för oss är att bygga vidare på det föregångsland som vi tycker att Sverige är och under lång tid har varit. Alliansen bär inte ensam ansvaret för detta, inte alls. Politiska

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.