Riksdagens protokoll 2009/10:134 Tisdagen den 8 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:134

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:134

Tisdagen den 8 juni

Kl. 12:00 - 20:24

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 juni. 

2 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Jörgen Johansson
(c) ansökt om ledighet under tiden den 8 juni–9 juli. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Christer Eriksson
(c) skulle tjänstgöra som ersättare för Jörgen Johansson. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Christer Eriksson som suppleant i finansutskottet och i skatteutskottet under Jörgen Johanssons ledighet. 

Talmannen förklarade vald
under tiden den 8 juni–9 juli
till 

suppleant i finansutskottet

Christer Eriksson (c) 

suppleant i skatteutskottet

Christer

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.