Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2009/10:129 Tisdagen den 1 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:129

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:129

Tisdagen den 1 juni

Kl. 13:00 - 16:09

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 24, 25 och 26 maj. 

2 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträden

Andre vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndssammanträdena söndagen den 9 maj och onsdagen den 12 maj inkommit. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2009/10:412

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:412 Cabotage på väg  

av Christina Axelsson (s)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 8 juni 2010. 

Skälet till dröjsmålet är nationella möten och resor. 

Stockholm den 27 maj 2010 
Näringsdepartementet 
Åsa Torstensson

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.