Riksdagens protokoll 2008/09:51 Onsdagen den 17 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2008/09:51

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2008/09:51
Onsdagen den 17 december

Kl. 09:00 - 22:57

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 11 december.  


2 § Förnyad bordläggning
Föredrogs och bordlades åter 

Näringsutskottets betänkanden 2008/09:NU2 och NU10  
Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU13  
Trafikutskottets betänkande 2008/09:TU2  
Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2008/09:MJU8  
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden 2008/09:UFöU1 och UFöU2  

3 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 15 december
SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. 
Punkt 5
(Mål för hälso- och sjukvårdspolitiken)  
1. utskottet 
2. res. 1 (s, v, mp) 
Votering: 
155 för utskottet 
145 för res. 1 
49 frånvarande 
Kammaren

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.