Riksdagens protokoll 2008/09:49 Måndagen den 15 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2008/09:49

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2008/09:49
Måndagen den 15 december

Kl. 11:00 - 21:28

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 8 och 9 december. 


2 § Anmälan om kompletteringsval till riksbanksfullmäktige
Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält vice verkställande direktör Ulf Perbo som suppleant i riksbanksfullmäktige. 

Talmannen förklarade vald till 

suppleant i riksbanksfullmäktige
Ulf Perbo, vice verkställande direktör 

3 § Meddelande om aktuell debatt
Talmannen meddelade att på begäran av Socialdemokraterna respektive Vänsterpartiet skulle en aktuell debatt om det ökade antalet varsel och konkurser samt läget i fordonsindustrin anordnas
torsdagen den 18 december kl. 12.00

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.