Riksdagens protokoll 2006/07:73 Tisdagen den 13 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2006/07:73

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2006/07:73
Tisdagen den 13 mars

Kl. 13:30 - 20:25

1 § Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):
Herr talman! Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars blev en historisk framgång. Vid det mötet kunde EU:s stats- och regeringschefer enas om att EU ska ta ledningen i det globala arbetet mot klimatförändringarna. En rad viktiga och konkreta beslut fattades kring att minska utsläppen av växthusgaser, öka andelen förnybar energi samt att öka energieffektiviteten. Det kanske mest centrala beslutet var att EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 30 procent fram till år 2020 inom ramen för en internationell överenskommelse och med minst 20 procent oavsett om ett sådant avtal

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.