Riksdagens protokoll 2006/07:119 Måndagen den 4 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2006/07:119

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2006/07:119

Måndagen den 4 juni

Kl. 15:00 - 18:02

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 28 och 29 maj. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att
Gunnar Sandberg
(s) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Stefan Wikén (s). 

3 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Jacob Johnson
(v) avsagt sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

4 § Anmälan om kompletteringsval till skatteutskottet och EU-nämnden

Förste vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Peter Pedersen som suppleant i skatteutskottet samt

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.