Riksdagens protokoll 2005/06:135 Måndagen den 5 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:135

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2005/06:135

Måndagen den 5 juni

Kl. 10:00 - 15:43

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 29 och 30 maj. 

2 § Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 8 juni kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, statsrådet Lena Sommestad, socialminister Berit Andnor, statsrådet Sven-Erik Österberg och statsrådet Ibrahim Baylan. 

3 § Svar på interpellationerna 2005/06:390 om Sveriges position i Mellanösternpolitiken, 410 om svenska beslut om inresevisum för Hamasministrar och 425 om Hamasbesök och flygövningar med Israel

Anf. 1 Utrikesminister JAN ELIASSON (s):

Fru talman! Först vill jag uttrycka min glädje över att vara

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.