Riksdagens protokoll 2005/06:134 Fredagen den 2 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:134

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2005/06:134

Fredagen den 2 juni

Kl. 09:00 - 14:16

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2005/06:403

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:403 av Axel Darvik (fp) 

Regeringens ungdomspolitik 

Interpellationen kommer att besvaras torsdag den 8 juni 2006. 

Skälet till dröjsmålet är att det inte finns några svarstillfällen i kammaren. 

Stockholm den 16 maj 2006 
Utbildnings- och kulturdepartementet 

Lena Hallengren

Interpellation 2005/06:432

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:432 av Maria Larsson (kd)  

Valfrihet inom barnomsorgen 

Interpellationen kommer att besvaras måndag den 12 juni 2006. 

Skälet till dröjsmålet är sedan

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.