Riksdagens protokoll 2003/04:129 Onsdagen den 16 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2003/04:129

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2003/04:129

Onsdagen den 16 juni

Kl. 09:00 - 20:16

1 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Anders Sundström
(s) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 augusti. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

2 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Per Bill
(m) ansökt om föräldraledighet under tiden den 1–31 oktober. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Ulrika Karlsson
(m) skulle tjänstgöra som ersättare för Per Bill. 

3 § Meddelande om ändring i frågestunden

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 17 juni kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Pär Nuder, statsrådet Lars-Erik Lövdén,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.