Riksdagens protokoll 1983/84:30 Onsdagen den 23 november

ProtokollRiksdagens protokoll 1983/84:30

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1983/84:30

Onsdagen den 23 november fm.

Kl. 10.00

1

§ Justerades
protokollet för den 15 innevarande månad.

2

§ Föredrogs och
hänvisades Motionerna

1983/84:165
till kulturutskottet 1983/84:166 till försvarsutskottet 1983/84:167-170 till
trafikutskottet 1983/84:171 till näringsutskottel 1983/84:172 och 173 till
utbildningsutskottet 1983/84:174 och 175 fill trafikutskottet 1983/84:176 och
177 fill näringsutskottel

3

§ Föredrogs men
bordlades åter Konsfilufionsulskotlels belänkande 1983/84:3 Skatteutskottets
belänkande 1983/84:10 Lagutskottets betänkande 1983/84:9
Socialförsäkringsutskottels belänkande 1983/84:9

4

§ Föredrogs

finansutskottets
betänkanden 1983/84:5

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.