Protokoll 2023/24:69 Fredagen den 9 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2023/24:69

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

­§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 januari justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot.

2023/24:16 för torsdagen den 1 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från

justitieutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2023/24:369
Till riksdagen
Interpellation 2023/24:369 Vikten av en ny djurskyddslagstiftning i EU
av Sofia Skönnbrink (S)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 15 mars 2024.
Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.
Stockholm den 7 februari 2024
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Peter Kullgren (KD)
Enligt uppdrag
Fredrik Ahlén
Expeditionschef

§ 4  Ärenden

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.