Protokoll 2023/24:63 Onsdagen den 31 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2023/24:63

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2023/24:366
Till riksdagen
Interpellation 2023/24:366 Arbetsmarknadskunskap i gymnasieskolan
av Niklas Sigvardsson (S)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 16 februari 2024.
Skälet till dröjsmålet är en krock med en sedan tidigare inplanerad middag (då ip-debatten visar sig starta senare än vad vi tidigare beräknat).
Stockholm den 30 januari 2024
Utbildningsdepartementet
Lotta Edholm
Interpellation 2023/24:376
Till riksdagen
Interpellation 2023/24:376 NPF-elever och självmordsbenägenhet

av Nadja Awad (V)
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 27 februari 2024.
Skälet till dröjsmålet är en krock med en sedan tidigare inplanerad middag (då ip-debatten

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.