Protokoll 2023/24:30 Onsdagen den 15 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2023/24:30

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

2023/24:30

Onsdagen den 15 november

Kl.  09.00–14.21

       16.00–16.08

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

Välkomsthälsning

Anf.  1  TALMANNEN:

Innan debatten börjar vill jag hälsa delegationen från det slovenska parlamentet välkomna till kammaren.

Today we have some special guests in the Gallery, the President of the Slovenian National Assembly, Her Excellency Ms Urška Klakočar Zupančič, and her delegation. I am honoured to have the Speaker and her delegation here since Monday and for the rest of today on their official visit to Sweden and the

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.