Protokoll 2023/24:26 Onsdagen den 8 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2023/24:26

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2023/24:65

Till riksdagen

Interpellation 2023/24:65 Barnomsorg på obekväma arbetstider

av Jim Svensk Larm (S)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 10 november 2023.

Skälet till dröjsmålet är sjukdom.

Stockholm den 6 november 2023

Utbildningsdepartementet

Lotta Edholm

Interpellation 2023/24:90

Till riksdagen

Interpellation 2023/24:90 Konsekvenser av neddragningarna på studie­förbunden  

av Linus Sköld (S)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 16 november 2023.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade arrangemang.

Stockholm den 6 november

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.