Protokoll 2023/24:26 Onsdagen den 8 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2023/24:26

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2023/24:65
Till riksdagen
Interpellation 2023/24:65 Barnomsorg på obekväma arbetstider
av Jim Svensk Larm (S)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 10 november 2023.
Skälet till dröjsmålet är sjukdom.
Stockholm den 6 november 2023
Utbildningsdepartementet
Lotta Edholm

Interpellation 2023/24:90
Till riksdagen
Interpellation 2023/24:90 Konsekvenser av neddragningarna på studie­förbunden

av Linus Sköld (S)
Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 16 november 2023.
Skälet till dröjsmålet är redan inbokade arrangemang.
Stockholm den 6 november 2023
Utbildningsdepartementet
Mats

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.