Protokoll 2023/24:100 Onsdagen den 17 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2023/24:100

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
2023/24:100
Onsdagen den 17 april
Kl.

09.00–22.12
Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2023/24:670
Till riksdagen
Interpellation 2023/24:670 Trafiken i södra Sverige och södra delarna av Örebro län vid snöoväder
av Matilda Ernkrans (S)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 19 april 2024.
Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.
Stockholm den 16 april 2024
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Andreas Carlson (KD)
Enligt uppdrag
Fredrik

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.