Protokoll 2022/23:83 Onsdagen den 29 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:83

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 8 mars justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas partigrupp anmält Sara Gille som suppleant i näringsutskottet.

Talmannen förklarade vald från och med den 1 april till

suppleant i näringsutskottet

Sara Gille (SD)

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2022/23:269

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:269 Den svenska industrins utveckling

av Lars Isacsson (S)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 21 april 2023.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 27 mars 2023

Klimat- och näringslivsdepartementet

Ebba Busch (KD)

Enligt uppdrag

Annica

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.