Protokoll 2022/23:72 Torsdagen den 9 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:72

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 16 februari justerades.

§ 2  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Proposition
2022/23:74 till utrikesutskottet

§ 3  Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU8

Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon (prop. 2022/23:28)
föredrogs.
Andre vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 8.)

Vattenvård

§ 4  Vattenvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU7

Vattenvård
föredrogs.

Anf.  1  EMMA NOHRÉN (MP):

Fru talman! Vi ska i dag debattera miljö- och jordbruksutskottets betänkande

Vattenvård

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.