Protokoll 2022/23:66 Tisdagen den 21 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:66

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 31 januari justerades.

§ 2  Meddelande om statsministerns frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden

torsdagen den

23

februari

kl.

14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Ulf Kristersson (M). 

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2022/23

:20

0
Till riksdagen
Interpellation 2022/23:200 Hjälpinsatser till jordbävningsdrabbade i sydöstra Turkiet och norra Syrien
av Lawen Redar (S)
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 21 mars 2023.
Skälet till dröjsmålet är resor.
Stockholm den 17 februari 2023
Utrikesdepartementet
Johan Forssell (M)
Enligt uppdrag
Catharina Cappelin
Tf. expeditionschef

Interpellation

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.