Till innehåll på sidan

Protokoll 2022/23:65 Fredagen den 17 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:65

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 27 januari justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde

att Fredrik Stenberg (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Björn Wiechel (S) under tiden för hans ledighet den 1 april–24 september och

att Anette Rangdag (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Josef Fransson (SD) under tiden för hans ledighet den 10 april–12 maj.

§ 3  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade

att Mathias Tegnér (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i finans­utskottet och

att Joakim Sandell (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i OSSE-delegationen från och med den 6 mars.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas partigrupp

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.