Protokoll 2022/23:59 Onsdagen den 8 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:59

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 januari justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att Zinaida Kajevic (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Joakim Sandell (S) under tiden för hans ledighet den 6 mars–7 augusti.

§ 3  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade

att Yasmine Eriksson (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatte­utskottet,

att Bo Broman (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturutskottet och

att Alexander Christiansson (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade

att Socialdemokraternas partigrupp anmält Zinaida Kajevic som suppleant i finansutskottet och i försvarsutskottet under

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.