Protokoll 2022/23:58 Tisdagen den 7 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:58

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 17 januari justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum

torsdagen den 9

februari kl. 14.00.

§ 3  Meddelande om utrikespolitisk debatt

Andre vice talmannen meddelade att utrikespolitisk debatt skulle äga rum

onsdagen den 1

5

februari kl.

9.00.

§ 4  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2022/23:12 för torsdagen den 2 februari från civilutskottet och
prot. 2022/23:22 för tisdagen den 31 januari från miljö- och jordbruks­utskottet.

§ 5  Anmälan om faktapromemoria

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.