Protokoll 2022/23:46 Tisdagen den 17 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:46

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2022/23:

116
Till riksdagen
Interpellation 2022/23:116 Arbetet mot korruption
av Märta Stenevi (MP)
Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.
Interpellationen kommer att besvaras den 7 februari 2023.
Stockholm den 16 januari 2023
Justitiedepartementet
Gunnar Strömmer (M)
Enlig uppdrag
Jenny Kvarnholt
Expeditionschef
Interpellation 2022/23:126
Till riksdagen
Interpellation 2022/23:126 Jämlikhetsdata och bekämpning av hatbrott
av Annika Hirvonen (MP)
Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.