Till innehåll på sidan

Protokoll 2022/23:46 Tisdagen den 17 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:46

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2022/23:116

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:116 Arbetet mot korruption

av Märta Stenevi (MP)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer att besvaras den 7 februari 2023.

Stockholm den 16 januari 2023

Justitiedepartementet

Gunnar Strömmer (M)

Enlig uppdrag

Jenny Kvarnholt

Expeditionschef

Interpellation 2022/23:126

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:126 Jämlikhetsdata och bekämpning av hatbrott

av Annika Hirvonen (MP)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.