Till innehåll på sidan

Protokoll 2022/23:14 Onsdagen den 26 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:14

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Partiledardebatt

Anf.  1  Statsminister ULF KRISTERSSON (M):

Herr talman! I valet fick de fyra samarbetspartierna mandat att sätta Sverige på ny kurs. Uppgiften är att systematiskt, på punkt efter punkt, börja lösa våra allvarliga samhällsproblem. Förändring var nödvändig. Förändring är nu möjlig.

Regeringen kommer att ta fasta på det mandatet. Vi kommer att genomföra ett paradigmskifte i svensk politik. Men vi är också ödmjuka inför uppgiftens storlek. Saker som har gått fel väldigt länge lagas inte i en handvändning.

Partiledardebatt

Vi har också respekt för att det finns mycket oro runt om i Sverige och i världen: kriget, energin, elräkningarna, inflationen, räntorna, utanförska­pet och alla dödsskjutningar – senast i natt, en 16-årig pojke i Sandviken. Det kan mycket

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.