Till innehåll på sidan

Protokoll 2022/23:116 Onsdagen den 31 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:116

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 10 maj justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2022/23:328

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:328 Elstöd till kommuner och regioner

av Eva Lindh (S)

Interpellationen kommer att besvaras onsdagen den 21 juni 2023.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 30 maj 2023

Klimat- och näringslivsdepartementet

Ebba Busch (KD)

Enligt uppdrag

Annica Sandberg

Expeditionschef

Interpellation 2022/23:364

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:364 Regelförenklingar och regelförbättringar

av Elisabeth Thand Ringqvist (C)

Interpellationen kommer att besvaras onsdagen den 21 juni 2023.

Skälet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.