Protokoll 2022/23:114 Måndagen den 29 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:114

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ersättare

Talmannen anmälde

att Annette Rydell (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Magnus Manhammar (S) under tiden för hans ledighet den 1–31 juli samt

att Marcus Wennerström (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Gustaf Lantz (S) under tiden för hans ledighet den 28 augusti 2023–30 april 2024.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas partigrupp anmält Annette Rydell som suppleant i kulturutskottet under Magnus Manham­mars ledighet samt Marcus Wennerström som suppleant i justitieutskottet och i socialutskottet under Gustaf Lantz ledighet.

Talmannen förklarade vald under tiden den 1–31 juli till

suppleant i kulturutskottet

Annette Rydell (S)

Talmannen förklarade vald under tiden den 28 augusti 2023–30 april

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.