Protokoll 2022/23:107 Torsdagen den 11 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:107

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 20 april justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2022/23:25 för tisdagen den 9 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från civilutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2022/23:323
Till riksdagen
Interpellation 2022/23:323 Ökade medel till välfärden
av Mattias Vepsä (S)
Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 25 maj 2023.
Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.
Stockholm den 9 maj 2023
Finansdepartementet
Erik Slottner (KD)
Enligt uppdrag
Elisabeth Sundin
Ämnesråd

§ 4  Anmälan om faktapromemoria

Andre vice talmannen anmälde

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.