Till innehåll på sidan

Protokoll 2021/22:88 Fredagen den 25 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:88

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 4 mars justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 31 mars kl. 14.00.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:406

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:406 Fiberbankar

av Jörgen Berglund (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 19 april 2022.

Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 21 mars 2022

Miljödepartementet

Annika Strandhäll (S)

Enligt uppdrag

Egon Abresparr

Expeditionschef

Interpellation 2021/22:407

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:407

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.