Till innehåll på sidan

Protokoll 2021/22:8 Onsdagen den 22 september

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:8

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas partigrupp anmält Åsa Hartzell som suppleant i civilutskottet under David Josefssons ledighet.

Tredje vice talmannen förklarade vald under tiden den 22 september–30 november till

suppleant i civilutskottet

Åsa Hartzell (M)

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2021/22:4 till skatteutskottet

2021/22:5 och 8 till finansutskottet

2021/22:9 till trafikutskottet

2021/22:15 till miljö- och jordbruksutskottet

Skrivelser

2021/22:3 till näringsutskottet

2021/22:6 till försvarsutskottet

2021/22:13 till arbetsmarknadsutskottet

EU-dokument

COM(2021) 345 till näringsutskottet

COM(2021) 572 till miljö- och

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.