Till innehåll på sidan

Protokoll 2021/22:53 Fredagen den 14 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:53

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att Marie Granlund (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Hillevi Larsson (S) under tiden för hennes ledighet den 17 januari–28 februari.

§ 2  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade

att Lorentz Tovatt (MP) avsagt sig uppdraget som ledamot i näringsutskottet,

att Rasmus Ling (MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet,

att Margareta Fransson (MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet och

att Amanda Palmstierna (MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade

att Socialdemokraternas partigrupp anmält Marie Granlund som suppleant i skatteutskottet under

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.