Till innehåll på sidan

Protokoll 2021/22:46 Onsdagen den 15 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:46

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 24 november justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Karolina Skog (MP) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 11 januari 2022.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas partigrupp anmält Marie Granlund som ledamot i konstitutionsutskottet.

Andre vice talmannen förklarade vald till

ledamot i konstitutionsutskottet

Marie Granlund (S)

§ 4  Anmälan om vice ordförande i utskott

Andre vice talmannen anmälde att Jennie Nilsson (S) valts till vice ordförande i näringsutskottet från och med den 14 december.

§ 5  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.