Till innehåll på sidan

Protokoll 2021/22:124 Fredagen den 3 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:124

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Förnyad bordläggning

Följande dokument bordlades för andra gången:

Yrkandet om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Andre vice talmannen meddelade att prövningen av yrkandet skulle äga rum tisdagen den 7 juni kl. 12.00.

§ 2  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 maj justerades.

§ 3  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att Lennart Sacrédeus (KD) inträtt som ersättare för Lars Adaktusson (KD) under tiden för hans ledighet den 2−23 juni.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas partigrupp anmält Lennart Sacrédeus som suppleant i socialförsäkringsutskottet under Lars Adaktussons ledighet.

Andre vice talmannen förklarade vald under tiden den 3−23 juni

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.