Protokoll 2021/22:121 Tisdagen den 31 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:121

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Beslut om ärenden som slutdebatterats den 19 maj

SoU18 Socialtjänstfrågor – barn och unga

Punkt 1 (Insatser för barn och unga)

1. utskottet

2. res. 3 (C)

3. res. 4 (KD)

4. res. 5 (L)

Förberedande votering 1:

19 för res. 4

16 för res. 5

256 avstod

58 frånvarande

Kammaren biträdde res. 4.

Förberedande votering 2:

26 för res. 3

19 för res. 4

247 avstod

57 frånvarande

Kammaren biträdde res. 3.

Huvudvotering:

107 för utskottet

26 för res. 3

159 avstod

57 frånvarande

Kammaren biföll utskottets förslag.

Partivis fördelning av rösterna:

För utskottet:85 S, 21 V, 1 -

För res. 3:26 C

Avstod:59 M, 52 SD, 19 KD, 16 L, 13 MP

Frånvarande:15 S, 11 M, 9 SD, 5 C, 6 V, 3 KD, 4 L, 3 MP, 1 -

Punkt 2 (Tidigare tillkännagivanden)

1.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.