Protokoll 2021/22:121 Tisdagen den 31 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:121

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Beslut om ärenden som slutdebatterats den 19 maj

SoU18 Socialtjänstfrågor – barn och unga

Punkt 1 (Insatser för barn och unga)
1. utskottet
2. res. 3 (C)
3. res. 4 (KD)
4. res. 5 (L)
Förberedande votering 1:
19 för res. 4
16 för res. 5
256 avstod
58 frånvarande
Kammaren biträdde res. 4.
Förberedande votering 2:
26 för res. 3
19 för res. 4
247 avstod
57 frånvarande
Kammaren biträdde res. 3.
Huvudvotering:
107 för utskottet
26 för res. 3
159 avstod
57 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:

85 S, 21 V, 1 -
För res. 3:

26 C
Avstod:

59 M, 52 SD, 19 KD, 16 L, 13 MP
Frånvarande:

15 S, 11 M, 9 SD, 5 C, 6 V, 3 KD, 4 L, 3 MP, 1 -
Punkt 2 (Tidigare tillkännagivanden)
1. utskottet
2. res.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.