Protokoll 2021/22:110 Tisdagen den 10 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:110

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 april justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att

Per Åsling (C) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 7 maj, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Hanna Wagenius (C).

§ 3  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att

Ulrika Karlsson (M) inträtt som ersättare för Marta Obminska (M) under tiden för hennes ledighet den 6 maj–30 juni.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas partigrupp anmält Lennart Sacrédeus som suppleant i socialförsäkringsutskottet under Lars Adaktussons ledighet.
Andre vice talmannen förklarade vald

under tiden den

10

maj1

juni till
suppleant

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.