Protokoll 2021/22:104 Torsdagen den 28 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:104

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 7 april justerades.

§ 2  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Maria Nilsson (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden och

att Bengt Eliasson (L) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält Bengt Eliasson som ledamot i EU-nämnden och Maria Nilsson som suppleant i EU‑nämnden.

Talmannen förklarade valda till

ledamot i EU-nämnden

Bengt Eliasson (L)

suppleant i EU-nämnden

Maria Nilsson (L)

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:451

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:451 Avräkningar från

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.