Protokoll 2020/21:55 Onsdagen den 16 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:55

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 november justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att

Gustaf Lantz (S) återtagit sin plats i riksdagen som statsrådsersättare för statsrådet Ardalan Shekarabi (S) från och med den 16 december, varigenom uppdraget som statsrådsersättare upphört för Inga-Lill Sjöblom (S).

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Tjänstgörande ålderspresidenten anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till arbetsmarknadsutskottet

:
RiR 2020:27 Statens insatser mot exploatering av arbetskraft – regelverk, kontroller samt information och stöd till de drabbade

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.