Protokoll 2020/21:126 Tisdagen den 25 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:126

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum

torsdagen den 27

maj kl. 14.00.

§ 2  Meddelande om partiledardebatt

Andre vice talmannen meddelade att partiledardebatt skulle äga rum

onsdagen den 9

juni kl.

9.00.

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2020/21:39 för tisdagen den 18 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från utbildningsutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation

2020/21:

728
Till riksdagen
Interpellation 2020/21:728 Sälpopulationen
av Magnus Oscarsson (KD)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 18 juni 2021.
Skälet till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.