Protokoll 2019/20:94 Torsdagen den 26 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:94

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 5 mars justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Skrivelse
2019/20:108 till finansutskottet
Motion
2019/20:3511 till utrikesutskottet
Följande dokument anmäldes:
Motioner
med anledning av prop. 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset
2019/20:3519 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Kammaren biföll talmannens förslag att motionerna 2019/20:3519 och 3520 omedelbart skulle hänvisas till finansutskottet.

Ajournering

Kammaren beslutade kl. 9.01 på förslag av andre vice talmannen att ajournera sammanträdet till kl. 12.00, då arbetsplenum skulle börja.

Återupptaget sammanträde

Sammanträdet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.