Till innehåll på sidan

Protokoll 2019/20:143 Tisdagen den 23 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:143

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Jan R Andersson (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 22 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Harald Hjalmarsson (M).

§ 2  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Thomas Strand (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 september.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2019/20:171 till civilutskottet

Motioner

2019/20:3638 och 3639 till justitieutskottet

EU-dokument

COM(2020) 240 till skatteutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 14 september.

COM(2020) 261 till socialutskottet

Åttaveckorsfristen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.