Till innehåll på sidan

Protokoll 2019/20:110 Torsdagen den 23 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:110

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 2 april justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:27 för torsdagen den 16 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet.

§ 3  Anmälan om faktapromemorior

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2019/20:FPM24 EU och Afrika – Mot en övergripande strategi JOIN(2020) 4 till utrikesutskottet

2019/20:FPM25 En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025 COM(2020) 152 till arbetsmarknadsutskottet

2019/20:FPM26 En ny industristrategi för EU COM(2020) 102 till näringsutskottet

2019/20:FPM27 En SMF-strategi för

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.