Protokoll 2019/20:102 Onsdagen den 8 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:102

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 mars justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Talmannen anmälde att Lena Emilsson (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Yasmine Bladelius (S) under tiden för hennes ledighet den 1 september 2020–1 mars 2021.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade

att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Mattias Bäckström Johansson som ledamot i krigsdelegationen och

att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Stina Larsson som suppleant i konstitutionsutskottet, i finansutskottet, i skatteutskottet, i justitieutskottet, i civilutskottet, i utrikesutskottet, i försvarsutskottet, i socialförsäkringsutskottet, i socialutskottet, i kulturutskottet, i utbildningsutskottet, i trafikutskottet, i miljö- och jordbruksutskottet,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.