Protokoll 2018/19:72 Onsdagen den 3 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:72

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 mars justerades.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande:

från 27 till 28 i finansutskottet

från 25 till 26 i skatteutskottet

från 28 till 29 i justitieutskottet 

från 29 till 30 i utrikesutskottet

från 26 till 27 i försvarsutskottet 

från 29 till 30 i socialförsäkringsutskottet

från 26 till 28 i socialutskottet

från 28 till 30 i utbildningsutskottet

från 26 till 27 i trafikutskottet

från 27 till 29 i näringsutskottet

från 26 till 27 i arbetsmarknadsutskottet

Kammaren medgav dessa utökningar.

§ 3  Val av extra suppleanter

Val av extra suppleanter

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.