Protokoll 2018/19:72 Onsdagen den 3 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:72

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 mars justerades.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande:
från 27 till 28 i finansutskottet
från 25 till 26 i skatteutskottet
från 28 till 29 i justitieutskottet 
från 29 till 30 i utrikesutskottet
från 26 till 27 i försvarsutskottet 
från 29 till 30 i socialförsäkringsutskottet
från 26 till 28 i socialutskottet
från 28 till 30 i utbildningsutskottet
från 26 till 27 i trafikutskottet
från 27 till 29 i näringsutskottet
från 26 till 27 i arbetsmarknadsutskottet
Kammaren medgav dessa utökningar.

§ 3  Val av extra suppleanter

Val av extra suppleanter företogs.
Kammaren valde

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.