Protokoll 2018/19:71 Tisdagen den 2 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:71

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 mars justerades.

§ 2  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att

Barbro Westerholm (L) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Liberalernas riksdagsgrupp anmält Barbro Westerholm som ledamot i socialförsäkringsutskottet.
Tredje vice talmannen förklarade vald till
ledamot i

socialförsäkringsutskottet
Barbro Westerholm (L)

§ 4  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas partigrupp anmält

Henrik Vinge som ersättare för gruppledare för partigrupp från och med den 1 april.

§ 5  Meddelande om frågestund

Tredje

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.