Till innehåll på sidan

Protokoll 2018/19:102 Tisdagen den 11 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:102

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 13 juni kl. 14.00.

§ 2  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Socialförsäkringsutskottets betänkande

2018/19:SfU25 Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Socialutskottets betänkande

2018/19:SoU20 Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

Skatteutskottets betänkande

2018/19:SkU23 Redovisning av skatteutgifter 2019

Utrikesutskottets betänkanden

2018/19:UU9 Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

2018/19:UU12 Säkerhetspolitik

Svar på interpellationer

§ 3  Svar på interpellation 2018/19:221

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.