Protokoll 2017/18:60 Onsdagen den 24 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:60

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade
att

Kent Ekeroth (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet,
att

Said Abdu (L) avsagt sig uppdragen som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och
att

Fredrik Malm (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsutskottet.
Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Liberalernas riksdagsgrupp anmält Said Abdu som ledamot i arbetsmarknadsutskottet.
Tredje vice talmannen förklarade vald till
ledamot i arbetsmarknadsutskottet
Said Abdu (L)

§ 3  Anmälan o

m fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2017/18:329
Till riksdagen
Interpellation 2017/18:329

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.